Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Wie zijn wij?

Wij zijn partijdig

Wij zijn per definitie objectief met feiten, maar zullen uw zaak uw belangen partijdig behartigen. Wij dienen niet het belang van de tegenpartij. Alleen in bijzondere omstandigheden zullen wij bemiddelen.

Wij zijn deskundig

De onwetende medemens, weten niet wat hun rechten zijn op het gebied van arbeidsrecht. Dit betreft de meerderheid van de beroepsbevolking. De werkgever kent zijn recht dat wel en wijst de werknemer graag op zijn plichten.

Wij hebben geheimhouding

Als uw jurist zijn wij verplicht vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u ons geeft. Dit heeft te maken met het beroepsgeheim dat voor alle juristen geldt.

Wat doen wij?

Als juristenkantoor adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen wij over uw juridische zaken. Wij behartigen uw juridische belangen en zal in veel gevallen namens u contacten onderhouden met de tegenpartij.

Is er verschil in beloning tussen een vaste medewerker en een uitzendkracht, een gedetacheerde, een pay-roll medewerker of welke hippe benaming er ook gegeven wordt aan een uitleenconstructie?.

Neem direct contact met ons als je;

• ontslagen wordt;
• contract niet wordt verlengd;
• boventallig wordt verklaard;
• slapend in dienst wordt gehouden;
• transitievergoeding niet betaald wordt;

U bent gegarandeerd van persoonlijke ondersteuning

WIST JIJ...

Dat afspraken tussen een werkgever en werknemer niet in strijd mag zijn met de wet of cao.

WIST JIJ...

Dat je vijf jaar de tijd hebt om je achterstallige loon op te eisen.

WIST JIJ...

Dat een werkgever het niet kan waarderen wanneer hij betrapt wordt op het niet uitbetalen van het juiste loon.

WIST JIJ..

Dat werkgevers vaak bewust niet het juiste loon uitkeren aan hun personeel.

WIST JIJ...

Dat de rechter jouw loonvordering met maximaal 50% kan verhogen.

WIST JIJ...

Dat de CAO van de branche waarin jij werkt ook op jou van toepassing is.

Arbeidsrecht specialisten

Met een betaalbaar en gedegen advies kun jij zelf je recht op een transitievergoeding veiligstellen.
Laat geen geld liggen. Zeker niet wanneer je er recht op hebt.
Wij helpen je op weg of helemaal tot het eind.

Wij hanteren vaste tarief voor het opeisen van transitievergoedingen.
Altijd duidelijk en transparant.

50€
TRANSITIEVERGOEDING

AANVRAAGFORMULIER VORDERINGSBRIEF TRANSITIEVERGOEDING

200€
VERZOEKSCHRIFT

AANVRAAGFORMULIER VERZOEKSCHRIFT KANTONGERECHT

35€
INTREKKINGSBRIEF

AANVRAAGFORMULIER INTREKKINGSBRIEF

250€
ZITTINGSDAG

De cliënt machtigt ons voor de zittingsdag.

Wij zijn betaalbaar dan welke jurist dan ook.

Wij adviseren voor een derde van de prijs van een jurist.

Wat wij voor jou kunnen betekenen!
In onderstaande video wordt op heldere wijze uitgelegd hoe precies in zijn werk gaat

Kijk op deze site hoe je er achter
komt wat jouw juiste loon is.

What we can do for you!
The following video explains clearly how it works

Check on this site
Find out what is your salary

Co możemy dla Ciebie zrobić!
Poniższy film wyjaśnia wyraźnie, jak dokładnie to działa.

Spójrz na tę stronę
przyjdź, jaka jest twoja odpowiednia płaca.

WAT CLIËNTEN OVER ONS ZEGGEN

Onze cliënten

Wij vragen onze cliënten regelmatig naar hun mening, maar krijgen ook spontaan positieve reacties. Niet vreemd wanneer je weet dat wij in de meeste gevallen ons doel volledig bereiken. Lees hieronder enkele persoonlijke ervaringen van onze cliënten.

Fantastisch geholpen en prima advies gekregen. Ik had nog maar twee weken de tijd. Ik heb de brief en het verzoekschrift direct verstuurd. 2 dagen voor het verstrijken van de termijn kreeg ik van de Rechtbank de bevestiging dat mijn verzoekschrift was ontvangen. Van mijn ex baas heb ik nog niets ontvangen. Ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren…

SUZAN

Perfecte service. Ik heb mijn werkgever een brief gestuurd. Twee weken later kreeg ik mijn hele vergoeding op mijn rekening.

FRANS

Duidelijke taal op een website. Helaas ben ik te laat om nog iets te krijgen. De termijn van 3 maanden is al voorbij. Volgende keer laat ik mij dat niet gebeuren.

FLEUR

Bedankt Eric. Zoals jullie voorspelt hadden, had mijn werkgever geen zin in een rechtszaak. Ik heb alsnog mijn €1465,- ontvangen. Dit was mij die €235,- meer dan waard

SANDER