Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Er zijn feitelijk drie hoofdzaken waardoor een werknemer ziek kan worden.

1.     Door eigen toedoen

Door eigen toedoen ligt gelegen in de vrije keuze van de werknemer om activiteiten te ondernemen in zijn of haar eigen privéleven, zoals;
zaalvoetbal,
parachutespringen,
duiken,
rallyrijden,
motorrijden of welke fysieke sportactiviteit dan ook.

Wanneer de werknemer door deze oorzaak in verzuim komt, dan is het maatschappelijke betamelijk dat men van de werkgever niet hoeft te verwachten dat hij, naast de wettelijke en cao bepaalde verplichtingen, nog eens extra financiële schade lijdt.

2.     Door overmacht

Door overmacht ligt gelegen in wat een werknemer kan overkomen zonder dat hij/zij daar enige invloed op heeft gehad. Te denken valt aan:

ontwikkelen van een neurologische aandoening,
ontwikkelen van een lichamelijke aandoening,
ontwikkelen van enige psychische aandoening,
ongeval zonder enige verwijt van het slachtoffer.

Wanneer de werknemer door deze oorzaak in verzuim komt, dan is het maatschappelijke betamelijk dat men van de werkgever niet hoeft te verwachten dat hij, naast de wettelijke en cao bepaalde verplichtingen, nog eens extra financiële schade lijdt.

3.     Door een bedrijfsongeval

Wanneer de werknemer ziek wordt door een arbeidsongeval, zonder dat de werknemer een verwijt kan worden gemaakt, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade. In dit geval is het maatschappelijk betamelijk dat men van de werkgever mag verwachten dat hij de schade herstelt, vergoed en zijn verantwoordelijkheid neemt.

Verder van belang zijn:

Wat staat er in jouw cao over doorbetaling tijdens ziekte?
Wat zijn jouw verplichtingen naar de werkgever tijdens de ziekte?
Wat is het tweede spoor tijdens jouw ziekte?
Wat als je niet meer inzetbaar bent voor je werkgever?

Allemaal vragen waarop jij een antwoord moet hebben. Wij kunnen je voorlichten over al deze vragen en de consequenties die ziekte heeft.