Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.
 

arbeidsovereenkomst

Alles over arbeidsovereenkomst hier bij ons...

De arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten zijn in drie hoofdgroepen te onderscheiden.

  1. Uitzendovereenkomst,
  2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
  3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

  1. De uitzendovereenkomst is de overeenkomst zonder veel verplichtingen. Het uitzendbureau is niet verplicht om jou een opdracht te geven en jij bent niet verplicht om te opdracht te aanvaarden. Aanvaard je de opdracht wel, dan ontstaan er pas rechten en plichten. Deze uitzendovereenkomst duurt maximaal 76 gewerkte weken. Wanneer binnen deze anderhalf jaar een vierweekse vakantie hebt genomen, dan duurt de uitzendovereenkomst dus vier weken langer. Het gaat om gewerkte weken. Deze gewerkte weken tellen niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst met verplichtingen. De werkgever heeft en loonverplichting en jij hebt een prestatieverplichting. Met andere woorden, de werkgever hoeft jou geen werk te geven als hij dat niet heeft, maar hij moet wel je loon betalen. Jij moet het werk doen wat hij je opdraagt. Ook al is dat niet precies de functie waar je voor aangenomen bent.

  1. De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd varieert van één dag tot 23 maanden. Is jouw werkgever geen uitzendbureau, dan heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer de onbepaalde tijd periode langer duurt dan 24 maanden of bij meer dan 3 tijdelijke contracten.

Is jouw werkgever een uitzendbureau, dan heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer de onbepaalde tijd periode langer duurt dan 48 maanden of bij meer dan 6 tijdelijke contracten. Te rekenen vanaf fase B of fase 3.

Verder zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden gesteld aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

  1. De duur van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd duurt in principe tot jouw pensioen. Verder zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden gesteld aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer je een arbeidsovereenkomst krijgt, kijk dan goed naar de voorwaarden die daar in staan. Begrijp je een voorwaarden niet, laat het je dan uitleggen. Dat voorkomt teleurstellingen. Wij verklaren graag de voorwaarden die de werkgever in een arbeidsovereenkomst staan en vertellen de consequenties van deze voorwaarden.