Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Voordeel flexibel personeel

Werkgevers kunnen behoefte hebben aan een flexibele arbeidsrelatie die beter is afgestemd op de behoeften van de arbeidsorganisatie. Zo kies je voor een nul urencontract of een min/max. contract als het werkaanbod onzeker is en gekenmerkt wordt door pieken en dalen.

Als je de omvang van het eigen personeel zo laag mogelijk wilt houden, dan kun je ervoor kiezen personeel van buiten in te huren. Dat kan via een uitzendbureau of een detacheringbedrijf waarmee je een inleencontract sluit. Maar dit kan ook door rechtstreeks een freelance contract aan te gaan met een freelancer of zzp’er.

Om een onderbouwde keuze te kunnen maken zal je eerst moeten nagaan welke soort flexibiliteit jij nodigt hebt:

 • flexibiliteit in de duur van de arbeidsrelatie? Kies voor een contract voor bepaalde tijd.
 • flexibiliteit in de arbeidsomvang? Kies dan een nuluren- of een min/max contract.
 • flexibiliteit in de personeelsomvang? Kies dan een freelance contract of een inleencontract.

Het voordeel van een;

 1. Nulurencontract:
 2. Min/max contract:
 3. Payrolling
 4. Freelance contract
 5. Inleen contract bij detachering

1. Nulurencontract:

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat de werknemer alleen werkt als hij door de werkgever is opgeroepen of ingeroosterd. Er is geen (minimum) arbeidsomvang afgesproken, de werktijd kan in principe variëren van 0 tot 40 uur per week. De werktijd hangt af van het werkaanbod. Houdt er rekening met de dertien weken regeling. Werkt de werknemer in 13 weken 40 uur per week, dan kan de werknemer jou verplichten om de arbeidsomvang contractueel te verhogen naar 40 uur/week. Dan moet jij voortaan 40 uur week betalen.

2. Min/max contract:

Dit is een flexibele vorm van de deeltijdarbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer komen overeen dat de werknemer in ieder geval een vast minimum aantal uren per week of per maand zal werken. Voordeel is dat de uren tussen het minimum en maximum geen overuren zijn. Komt de werknemer boven het maximum aantal uren, dan zijn dat overuren. Ook hier geldt de 13 weken regeling.

3. Payrolling

Werk je via payroll, dan leg je de verantwoordelijkheid voor je werkgeverschap uit handen en komt je personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Dan hoef je je dus niet meer druk te maken om zaken als personeelsadministratie, ziekteverzuim, ontslagprocedures en re-integratiemogelijkheden. Houdt er rekening mee dat je een pay-roll medewerker niet zomaar kunt ontslaan. Ook bij een reorganisatie is de pay-rol medewerker niet als eerste aan de beurt. Ken de regels.

4. Freelance contract

Dit contract wordt gesloten tussen een werkgever en zzp’er. Let op: Wanneer een freelancer bij jou gedurende zekere tijd werk verricht, dan kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dat ligt aan een aantal zaken:

 • Van welke omvang is het werk?
 • Loopt je werknemer zelf geen financieel risico?
 • Maakt je werknemer gebruik van materiaal en machines van de opdrachtgever?
 • Betaal je de werknemer door tijdens vakanties, feestdagen en ziekte?

Aan de hand van deze vragen kan dan bepaald worden of er in de freelance-verhouding toch sprake is van een arbeidsovereenkomst en je dus verantwoordelijk bent voor de afdracht van loonheffingen.

5. Inleen contract bij detachering

Een inleencontract wordt gesloten tussen een werkgever en een uitzendbureau. De werkgever geeft het uitzendbureau de opdracht om een werknemer voor hem te selecteren en in zijn bedrijf ter beschikking te stellen. Let op. Je bent verplicht om de Waadi beloning inlener te betalen aan de ingehuurde arbeidskracht. Daar komt dan nog een factor overheen voor het uitzendbureau. Inlenen is niet goedkoop.