Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Flexibele arbeidsrelaties

Wat is eigenlijk een flexibele arbeidsrelatie? Een flexibele arbeidsrelatie is feitelijk een relatie waarbij er over en weer geen verplichtingen zijn met betrekking tot het aannemen en uitgeven van werk. De uitzendfase A (ABU) en fase 1 en 2 (NBBU). We kennen ook flexibele inzetbaarheid. Flexibele inzetbaarheid is de inzetbaarheid van een werknemer, anders dan de gewoonlijke arbeidstijden bij het inlenend bedrijf. Aan flexibele inzetbaarheid zijn wettelijke en cao bepalingen verbonden. Onze ervaring is dat werkgevers niet willen weten dat er regels zijn en dat vakbonden geen idee hebben dat er regels zijn naast de regels die zij zelfs zijn overeengekomen. Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen jou wel de regels geven en uitleggen.

We hebben de meest gangbare flexibele arbeidsovereenkomsten voor je op een rij gezet:

1. Nul uren contract:

Een nul urencontract is een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken wordt dat de werknemer alleen werkt als hij door de werkgever is opgeroepen of ingeroosterd. Er is geen arbeidsomvang afgesproken en deze kan in principe variëren van 0 tot 40 uur per week. De arbeidsomvang hangt af van het werkaanbod.

2. Min/max contract:

Dit is een flexibele vorm van de deeltijdarbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer komen overeen dat de werknemer in ieder geval een vast minimum en maximaal aantal uren per week of per maand zal werken. De uren die de werknemer meer werkt dan de maximaal afgesproken uren, dat zijn overuren met een cao afgesproken toelage.

3. Payrolling

Werk je via payroll, dan leg je de verantwoordelijkheid voor je werkgeverschap uit handen en komt je personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Dan hoeft werkgever zich niet meer druk te maken om zaken als personeelsadministratie, ziekteverzuim en re-integratiemogelijkheden.

4. Freelance contract

Dit contract wordt gesloten tussen een werkgever en een zzp’er. Een freelancer is eigen baas, heeft een eenmanszaak, werkt geheel zelfstandig en werkt voor steeds wisselende opdrachtgevers. Een freelance contract is meestal gebaseerd op een overeenkomst van opdracht.

5. Uitzendovereenkomst bij detachering

Een uitzendcontract wordt gesloten tussen een werkgever en een uitzendbureau. De werkgever huurt de werknemer in. Een uitzendcontract is gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. De werkgever geeft het uitzendbureau de opdracht om een werknemer voor hem te selecteren en in zijn onderneming ter beschikking te stellen.