Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Wat is medezeggenschap

Wat is medezeggenschap? 

Medezeggenschap is het recht van inspraak in een onderneming of instelling. Het recht om invloed te hebben op het beleid en om initiatief te nemen. Het orgaan waar de medezeggenschap invulling geeft aan deze uitvoering is de ondernemingsraad.

De wet stelt dat wanneer je meer dan 50 werknemers in dienst hebt, dan moet er een ondernemingsraad opgericht worden. Bij minder dan 50 werknemers mag de ondernemer ook vrijwillig een ondernemingsraad oprichten. Is de ondernemingsraad eenmaal opgericht, dan heeft hij alle rechten en plichten die de wet haar toeschrijft. Dus ook bij minder dan 50 werknemers. Nog een klein detail, uitzendkrachten, langer dan 6 maanden ter beschikking gesteld bij de onderneming, tellen mee om aan of boven de 50 werknemers te komen.

Bestuurders krijgen een ondernemingsraad die zij verdienen

Bestuurders moeten zich realiseren dat een ondernemingsraad verplichting met zich meebrengt voor de onderneming. Van het faciliteren van vergaderruimte en –tijd tot aan opleidingen, om zo goed mogelijk de functie van ondernemingsraadslid te kunnen uitoefenen. Verder moet de bestuurder, gevraagd en ongevraagd, de ondernemingsraad informeren. Besluiten kunnen adviesplichtig of instemmingsplichtig zijn. Verzaakt de bestuurder voor zijn ondernemingsraad te zorgen, dan kan het de voortgang van de uitvoering van de besluitvorming frustreren. En dat is niet wenselijk. Dat kost tijd en onnodig veel geld.


Heb je vragen? Wij komen met de juiste antwoorden en de onderbouwing van het antwoord.