Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

medezeggenschap

Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht van inspraak in een onderneming of instelling. Het recht om invloed te hebben op het beleid en om initiatief te nemen. Het orgaan waar de medezeggenschap invulling geeft aan deze uitvoering is de ondernemingsraad. Medezeggenschap is cruciaal voor het goed functioneren van een onderneming of instelling. De rechten en plichten van de ondernemingsraad staan in de Wet op de ondernemingsraden.

Wat is het doel van medezeggenschap?

Als ondernemingsraadslid ben je verantwoordelijk voor de belangen van de onderneming en de belangen van het personeel. Jouw eigen collega’s. Dit spagaat levert in de praktijk morele bezwaren op. Laat je voorlichten over wat je rechten en plichten zijn, zodat er uiteindelijk een weloverwogen besluit kan worden genomen. Wij kunnen je voorlichten over al deze rechten en plichten en de consequenties die een besluit met zich meebrengt.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen.

Bij collectief ontslag moet een verplichte melding plaatsvinden

Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor een werkgever tot gevolg dat hij een officiële melding van collectief ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden in overleg moeten treden over het opstellen van een sociaal plan.

Het afscheid nemen van de volgende werknemers tellen niet mee voor het aantal van 20 werknemers bij collectief ontslag:

  • uitzendkrachten en gedetacheerden
  • werknemers in de proeftijd
  • werknemers met een contract voor bepaalde tijd
  • bestuurders (directieleden) van een B.V. of N.V.
  • ambtenaren
  • werknemers die vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) ontslagen worden

Vaststellingsovereenkomsten en collectief ontslag

Voor het aantal van twintig werknemers tellen in onderling overleg afgesloten vaststellingsovereenkomsten ook mee. Daarmee wordt voorkomen dat een werkgever onder de bepalingen van collectief ontslag kan uitkomen door met een aantal werknemers vaststellingsovereenkomsten te sluiten.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgevers niet willen overleggen met de vakbonden. De werkgever wil namelijk de beste werknemers behouden en de rest eruit gooien. De vakbonden willen graag een leeftijd gebonden afspiegeling
Het is aan de ondernemingsraad om en goed sociaalplan af te spreken, voordat het besluit van een reorganisatie wordt genomen.
Verder komt het regelmatig voor dat er geen melding gedaan wordt bij het UWV en/of vakbonden wanneer er meer dan 20 werknemers met een vaststellingsovereenkomst de onderneming verlaten bij een reorganisatie. De werknemers die bezwaar maakt tegen zijn gedwongen vertrek, die blijft gewoon bij de onderneming en krijgt een minder leuk baantje aangeboden.

LET OP!
ga nooit zomaar akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof.