Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

collectief ontslag

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen.

Bij collectief ontslag moet een verplichte melding plaatsvinden

Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor een werkgever tot gevolg dat hij een officiële melding van collectief ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden in overleg moeten treden over het opstellen van een sociaal plan.

Het afscheid nemen van de volgende werknemers tellen niet mee voor het aantal van 20 werknemers bij collectief ontslag:

  • uitzendkrachten en gedetacheerde
  • werknemers in de proeftijd
  • werknemers met een contract voor bepaalde tijd
  • bestuurders (directieleden) van een B.V. of N.V.
  • ambtenaren
  • werknemers die vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) ontslagen worden

Vaststellingsovereenkomsten en collectief ontslag

Voor het aantal van twintig werknemers tellen in onderling overleg afgesloten vaststellingsovereenkomsten ook mee. Daarmee wordt voorkomen dat een werkgever onder de bepalingen van collectief ontslag kan uitkomen door met een aantal werknemers vaststellingsovereenkomsten te sluiten.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgevers niet willen overleggen met de vakbonden. De werkgever wil namelijk de beste werknemers behouden en de rest eruit gooien. De vakbonden willen graag een leeftijd gebonden afspiegeling

Laat je goed adviseren over je plannen, nog voordat je de ondernemingsraad informeert en/of de aankondiging doet van het voorgenomen besluit te ontslag. Dat voorkomt een heleboel teleurstellingen.