Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen.

Vaststellingsovereenkomsten

Vaststellingsovereenkomsten en collectief ontslag

Voor het aantal van twintig werknemers tellen in onderling overleg afgesloten vaststellingsovereenkomsten ook mee. Daarmee wordt voorkomen dat een werkgever onder de bepalingen van collectief ontslag kan uitkomen door met een aantal werknemers vaststellingsovereenkomsten te sluiten.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgevers niet willen overleggen met de vakbonden. De werkgever wil namelijk de beste werknemers behouden en de rest eruit gooien. De vakbonden willen graag een leeftijd gebonden afspiegeling

Het is aan de ondernemingsraad om en goed sociaalplan af te spreken, voordat het besluit van een reorganisatie wordt genomen.

Verder komt het regelmatig voor dat er geen melding gedaan wordt bij het UWV en/of vakbonden wanneer er meer dan 20 werknemers met een vaststellingsovereenkomst de onderneming verlaten bij een reorganisatie. De werknemers die bezwaar maakt tegen zijn gedwongen vertrek, die blijft gewoon bij de onderneming en krijgt een minder leuk baantje aangeboden.

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet een verplichte melding plaatsvinden

Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor een werkgever tot gevolg dat hij een officiële melding van collectief ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden in overleg moeten treden over het opstellen van een sociaal plan.

Het afscheid nemen van de volgende werknemers tellen niet mee voor het aantal van 20 werknemers bij collectief ontslag:

  • uitzendkrachten en gedetacheerde
  • werknemers in de proeftijd
  • werknemers met een contract voor bepaalde tijd
  • bestuurders (directieleden) van een B.V. of N.V.
  • ambtenaren
  • werknemers die vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) ontslagen worden

Probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen ter onderbouwing van uw visie op de zaak (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van de werkgever, collega’s of klanten). Later kunt u daar niet meer bij!

Weiger bedrijfseigendommen in te leveren (laptop, telefoon, lease auto, toegangspas, etc).

Ga nooit akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof