Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Overgang van onderneming

De mogelijke overname van een onderneming is niet altijd goed nieuws voor de werknemers van die onderneming. De geschiedenis leert ons dat na een overname vaak een reorganisatie volgt. Bij een overgang van een onderneming behoud je als werknemer in eerste instantie al je rechten en plichten. Er zijn echter uitzonderingen die jouw rechten kunnen beperken.

Behoud van arbeid en arbeidsvoorwaarden
In navolging van de Europese richtlijn beschermt de wet werknemers bij de overgang van hun onderneming tegen ontslag en tegen een wijziging van hun arbeidsvoorwaarden.

Overgang van onderneming
Niet elke bedrijfsovername is een overgang van een onderneming als bedoeld in de richtlijn en de wet. Neem contact met ons op en we bespreken de situatie.

Behoud van identiteit
Van belang voor het antwoord op de vraag of er sprake is van overgang van een onderneming is volgens het Europese Hof van Justitie of de identiteit van de overgedragen onderneming behouden is gebleven. Dat is bijvoorbeeld het geval als een nieuwe ondernemer de exploitatie met dezelfde of soortgelijke activiteiten voortzet of hervat. Volgens het Hof zijn moet daartoe naar alle feitelijke omstandigheden worden gekeken.

Wanneer een economische activiteit wordt verricht zonder dat daarvoor activa nodig zijn, zoals dat bij schoonmaakactiviteiten in beginsel het geval is, is er al sprake van de overgang van een onderneming, indien de activiteit door een nieuwe ondernemer wordt voortgezet en deze nieuwe ondernemer ook een wezenlijk deel van het personeel overneemt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook bij de overname van de ingeleende arbeidskrachten van een gezondheidszorginstelling door een uitzendbureau. Mocht het zo zijn dat het uitzendbureau een aanzienlijk deel van het personeel overneemt, dan is er sprake van een overgang van een onderneming. Het uitzendbureau zal in dat geval niet kunnen volstaan met het aanbieden van contracten aan enkele medewerkers. Tengevolge van de overgang komen namelijk in beginsel alle ingeleende arbeidskrachten reeds van rechtswege bij het uitzendbureau in dienst onder de oude arbeidsvoorwaarden.

Tot besluit
Wanneer een onderneming wordt overgenomen, doe je er goed aan te (laten) onderzoeken of er geen sprake is van een overgang van een onderneming. Als dat zo is, gaat de werknemer van rechtswege met de werkzaamheden mee over naar de nieuwe ondernemer tegen de arbeidsvoorwaarden zoals die bij de oude ondernemer golden.