Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Reorganisatie ontslag

Ondernemingen zijn constant in beweging om zo economisch mogelijk haar producten of diensten op de markt te brengen. De behoefte aan personeel kan afnemen bij een fusie, herstructurering van het concern, of door automatisering.

Reorganisatie bij een werkgever hoeft niet altijd  ontslag met zich mee te brengen. Ook andere wijzigingen in de arbeidsverhouding zijn mogelijk, zoals:

-werktijdverkorting;
-functiewijziging;
-verandering van werkplek en arbeidstijden;
-begeleiding naar een nieuwe baan buiten de onderneming.

Reorganisatie ontslag via het UWV

Indien een werkgever zich genoodzaakt ziet personeel te ontslaan, kan hij ontslag aanvragen bij het UWV. Ten aanzien van sommige werknemers geldt echter een ‘opzegverbod’, zoals bij zieke en zwangere werknemers. Deze werknemers kunnen niet worden ontslagen, maar mogen wel een vaststellingsovereenkomst accepteren.

Wat moet werkgever aantonen bij reorganisatie ontslag?
De werkgever moet bij het UWV aantonen:

  1. De bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag.
    2.    Dat het ‘afspiegelingsbeginsel’ correct is toegepast.
    3.    Er een inspanning is gedaan om de werknemer te herplaatsen.