Nieuws bericht

Woensdag 30 september 2017 hebben we een bijeenkomst gehouden voor Apotheek assistenten. Hier heeft iedereen zijn juridische vragen kunnen stellen.

Dinsdag 10 oktober 2017 waren we bij Radio Recogin uitgenodigd. Tijdens de uitzending konden de luisteraars hun juridische vragen kunnen stellen met betrekking tot hun rechten in het arbeidsproces.

Dinsdag 27 oktober 2017 zijn wij uitgenodigd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier we uitleggen wat het verschil is tussen de ABU inlenersbeloning en de Waadi beloning inlener (de enig juridische juiste definitie).
GRATIS ADVIES OP MAAT VAN EEN Arbeidsrechtdeskundige.

Laat geen geld liggen bij je werkgever!


Wij zijn deskundig op het gebied van het opeisen en procederen tegen werkgevers met

betrekking tot transitievergoedingen. Wij vinden dat wij door ervaring deskundig zijn, omdat wij dit al diversen keren hebben gedaan. Dit varieerden van het sturen van een vorderingsbrief tot aan het daadwerkelijk pleiten bij de Kantonrechter. In alle gevallen hebben wij de volledige transitievergoeding ontvangen van de werkgevers.

Bedrijven willen geen transitievergoedingen uitkeren.

Wij constateerden een aantal zaken:

  • werkgevers weten dat ze moeten uitkeren, maar ze doen het niet graag,
  • werkgevers weten dat jij 3 maanden de tijd hebt, maar wachten op het verstrijken van de tijd,
  • werkgevers willen helemaal niet naar de rechter, omdat het dan veel duurder wordt,
  • werkgevers proberen gewoon het geld in het bedrijf te houden,
  • werknemers die de wet niet kennen zijn genoodzaakt om een advocaat of een deskundige in te huren om te krijgen waar ze recht op hebben,
  • De werkgever profiteert van de wetenschap dat in de meeste gevallen de advocaatkosten hoger zijn dan de transitievergoeding, .

Wij vinden dan ook de gewone man/vrouw de kans moet hebben om zijn/haar recht op te eisen voor een betaalbare vergoeding.  Daarom doen wij dit nu bedrijfsmatig. Daarom kunnen wij het doen voor een derde van de prijs van een advocaat. Dan houd je nog wat over van je transitievergoeding. Wij vinden dat jouw transitievergoeding in jouw zak hoort te zitten en niet in de zak van de werkgever. De wetgever vindt ook dat jij er recht op hebt.

Mijn werkgever betaalt de transitievergoeding niet uit.
Wat kan ik doen om mijn werkgever te dwingen de transitievergoeding uit te betalen?

​De werknemer heeft recht op de transitievergoeding als:

De arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd,

De werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld

De arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd,ontbonden of niet verlengd

De arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

​De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding als:

Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werknemer.

Als u als werknemer wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd.

Als u als werknemer jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

Als u als werknemer zelf ontslag heeft genomen, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.

Als de werkgever in surseance van betaling of faillissement verkeert.

Als er in de CAO is afgeweken van de transitievergoeding.

Laat geen geld liggen bij je werkgever!

Allemaal vragen die belangrijk zijn voor de vergoeding waar je mogelijk recht op hebt. Kijk op deze site of je recht hebt op een transitievergoeding.
“Koop op deze site je vorderingsbrief en eis je transitievergoeding op.”

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? + -

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding

In eerste aanleg heb je altijd recht op een transitievergoeding wanneer jouw arbeidsovereenkomst eindigt. Of je nu in dienst bent bij een reguliere werkgever of een uitzendbureau, of je nu een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, of je nu in de B-fase of in de C-fase werkt bij een uitzendbureau. Zelfs na 2 jaar ziek te zijn geweest zou je recht kunnen hebben op een transitievergoeding.

Er zijn echter een aantal omstandigheden waarbij jouw werkgever jou geen transitievergoeding verschuldigd is.

Geen recht op een transitievergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst

In de volgende gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding:

 • je bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
 • je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jezelf;
 • bij jouw ontslag ben je nog geen 18 jaar en je hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 • je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
 • jouw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in jouw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
 • als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
 • als jouw werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat jouw tijdelijke contract afloopt;
 • als je werkgever jou aanbiedt jouw tijdelijke contract te verlengen voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert.

Een verhelderende uitleg van de bovengenoemde gevallen

 • Wanneer je arbeidsovereenkomst korter duurde dan 24 maanden, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Jouw werkgever weet dit en zal je daar waar mogelijk niet langer dan 23 maanden in dienst nemen.
 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Jouw verwijtbare gedragingen zijn daarin bepalend. Je werkgever mag je niet zomaar ontslaan
 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer je nog niet de leeftijd hebt bereikt van 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkt.

Het aardige van deze regel is, dat jij de weigering van uitbetalen wel kan aanvechten wanneer je gemiddeld meer dan 12 uur per week hebt gewerkt. Het gaat om wat je daadwerkelijk hebt gewerkt en niet om de afgesproken of contractuele uren. De rechter kan bepalen dat jouw werkgever je toch een vergoeding verschuldigd is. Dan wordt de vergoeding anders genoemd. In dat geval verwijzen wij jou door naar een arbeidsrechtjurist. Die kan jouw kansen op een vergoeding voor je bepalen.

 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer je met pensioen gaat.
 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer jouw werkgever failliet is gegaan of uitstel van betaling heeft gekregen van de rechtbank. Wanneer dit van toepassing is, is er vaak niet veel geld meer in het bedrijf. De wetgever heeft de voorkeur gegeven aan de concurrente schuldeisers, zodat zij het geld ontvangen dat jouw werkgever hen nog verschuldigd is. Je hebt in dit geval gewoon pech gehad.
 • Wanneer er in de cao, welke voor uw bedrijfstak of branche van toepassing is, een transitievergoeding regeling staat, dan dien je deze regeling te volgen.

En vanaf nu wordt het interessant voor juristen en de rechtspraak. De navolgende gevallen staan open voor discussie. De enige die het bindende antwoord kan geven is de rechter. Bedrijfsjuristen zullen een andere stelling innemen dan de arbeidsjurist die jij inhuurt of onze stelling.

 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer je een contract accepteert van jouw werkgever, nog voordat jouw oude arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt.

Dat betekent niets meer of minder dan dat jouw werkgever je een arbeidsovereenkomst aanbiedt.  MAAR…..er zit een addertje onder het gras! In dat contract mag staan dat je binnen 6 maanden, na het beëindigen van jouw oude arbeidsovereenkomst, arbeid gaat verrichten voor jouw werkgever. Het kan zomaar zijn, dat je dan toch nog even 5 maanden thuis zit zonder inkomen.

LET DAAR OP!

Het tweede addertje die op deze regel van toepassing is, is dat de arbeidsovereenkomst tussentijds opgezegd moet kunnen worden. Deze bepaling houdt in, dat er in de overeenkomst een opzegtermijn moet staan. Staat deze opzegtermijn er niet in, dan hoef je de overeenkomst niet te accepteren zonder dat jouw transitievergoeding in gevaar komt.

 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer jouw werkgever je, nog voordat de oude arbeidsovereenkomst eindigt, een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt.

De contractaanbieding van je werkgever moet dus vóór je laatste werkdag gebeuren. Biedt jouw werkgever je na je laatste werkdag een contract aan, dan is hij formeel verplicht om je een transitievergoeding te geven. De vraag is dan of het handig is om die vergoeding op te eisen. Je kan met het opeisen de arbeidsrelatie verstoren.

 • Je hebt geen recht op een transitievergoeding wanneer je een aangeboden gelijkwaardige arbeidsovereenkomst afwijst. Het moet dan wel gaan om een gelijkwaardig contract. Je kunt je voorstellen dat er een discussie ontstaat over wat gelijkwaardig is. Wij vinden gelijkwaardig:

dezelfde functie of een betere;
dezelfde salarisschaal of een hogere;
dezelfde arbeidsomvang of een hoger (aantal uren per week);
dezelfde (secundaire) arbeidsvoorwaarden of beter.

Je kunt je dan ook voorstellen dat bedrijfsjuristen het niet eens zijn met ons. Wij zeggen daarom dan heel gemakkelijk: “Laat de rechter maar een oordeel hebben over de gelijkwaardigheid van het aanbod”. Wanneer jij meent dat een aangeboden arbeidsovereenkomst niet gelijkwaardig is, benoem dat ook in jouw schriftelijke reactie naar jouw werkgever toe: “De door u aangeboden arbeidsovereenkomst is niet gelijkwaardig”. Wanneer je dit niet doet, verlies je al snel jouw recht op een transitievergoeding.

Termijn van indienen verzoekschrift + -

Termijn van indienen

Je hebt kunnen lezen wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. Er is echter nog één belangrijke eis waaraan je moet voldoen. Dien je verzoekschrift op tijd in!

Er zijn werkgevers/uitzendbureaus die jou helemaal geen transitievergoeding willen uitkeren. Wanneer jouw werkgever de transitievergoeding niet aan jou wil uitkeren, dan heb jij 3 maanden de tijd, na jouw laatste werkdag, om in actie te komen tegen deze weigering.

De termijn van 3 maanden zijn zo om. Je werkgever heeft, na je laatste werkdag, één maand de tijd om de transitievergoeding aan jou uit te keren. Wanneer je werkgever dat niet doet, dan heb je nog maar 2 maanden over. Wanneer jouw werkgever dit trucje nog 2 keer doet, dan is de termijn voorbij en hoeft hij niets meer uit te keren. De praktijk leert ons, dat werkgevers het niet erg vinden, dat jij de 3 maanden onbenut laat verstrijken. Op grond van wettelijke bepalingen moet jouw verzoekschrift binnen 3 maanden, na jouw laatste werkdag, bij de kantonrechter liggen. Je moet ook in deze 3 maanden jouw werkgever in gebreke en in verzuim hebben gesteld.

Wij adviseren je: stel jouw werkgever schriftelijk op de hoogte van jouw vordering, vóór je laatste werkdag, met daarin alle wettelijke vereiste bepalingen. Wanneer je werkgever na één maand jouw transitievergoeding niet wil uitkeren, dan heb je nog 2 maanden de tijd om een verzoekschrift aan de kantonrechter te sturen. Dat kun je samen met ons doen of je stapt naar een jurist arbeidsrecht. De keuze is aan jou!

Hoogte van de transitievergoeding + -

De hoogte van de transitievergoeding

Je hebt pas na 24 maanden werken bij een werkgever recht op een transitievergoeding. Zo’n transitievergoeding kan zomaar een paar duizend euro zijn. Voor elk half dienstjaar dat jij, de eerste 10 jaar bij jouw werkgever gewerkt hebt, heb jij recht op 1/6 deel van jouw bruto maandsalaris. Heb jij langer dan 10 jaar gewerkt bij jouw werkgever, dan heb jij recht op 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat jij langer dan deze 10 jaar in dienst bent geweest. Wanneer je minder dan een vol half jaar hebt gewerkt, dan hoeft jouw werkgever die maanden niet te verrekenen.

Je hebt dus recht;

Na 24 maanden op 2/3 (0,67) bruto maandsalaris
Na 30 maanden op 5/6 (0,83) bruto maandsalaris
Na 36 maanden op 1 bruto maandsalaris
Na 42 maanden op 1 1/6 (1,17) bruto maandsalarissen
Na 48 maanden op 1 1/3 (1,33) bruto maandsalarissen
Na 54 maanden op 1 1/2 (1,5) bruto maandsalarissen
Na 60 maanden op 1 2/3 (1,67) bruto maandsalarissen
Na 66 maanden op 1 5/6 (1,83) bruto maandsalarissen
Na 72 maanden op 2 bruto maandsalarissen
Na 78 maanden op 2 1/6 (2,17) bruto maandsalarissen
Na 84 maanden op 2 1/3 (2,33) bruto maandsalarissen
Na 90 maanden op 2 1/2 (2,5) bruto maandsalarissen
Na 96 maanden op 2 2/3 (2,67) bruto maandsalarissen
Na 102 maanden op 2 5/6 (2,83) bruto maandsalarissen
Na 108 maanden op 3 bruto maandsalarissen
Na 114 maanden op 3 1/6 (3,17) bruto maandsalarissen
Na 120 maanden op 3 1/3 (3,33) bruto maandsalarissen
Na 126 maanden op 3 1/3   +  ¼     =  3 7/12 (3,58) bruto maandsalarissen
Na 132 maanden op 3 1/3   +  ½     =  3 5/6 (3,83) bruto maandsalarissen
Na 138 maanden op 3 1/3   +  ¾     =  4 1/12 (4,08) bruto maandsalarissen
Na 144 maanden op 3 1/3   +  1      =  4 1/3 (4,33) bruto maandsalarissen
Na 160 maanden op 3 1/3   +  1 ¼  =  4 7/12 (4,58) bruto maandsalarissen
Na 166 maanden op 3 1/3   +  1 ½  =  4 5/6 (4,83) bruto maandsalarissen
Na 172 maanden op 3 1/3   +  1 ¾  =  5 1/12 (5,08) bruto maandsalarissen
Na 178 maanden op 3 1/3   +  2      =  5 1/3 (5,33) bruto maandsalarissen
Na 184 maanden op 3 1/3   +  2 ¼  =  5 7/12 (5,58) bruto maandsalarissen
Na 190 maanden op 3 1/3   +  2 ½  =  5 5/6 (5,83) bruto maandsalarissen
Na 196 maanden op 3 1/3   +  2 ¾  =  6 1/12 (6,08) bruto maandsalarissen
Na 202 maanden op 3 1/3   +  3      =  6 1/3 (6,33) bruto maandsalarissen
Na 208 maanden op 3 1/3   +  3 ¼  =  6 7 /12 (6,58) bruto maandsalarissen
Enzovoorts….

Belastingen en inhoudingen op je transitievergoeding + -

Bruto uitkering

Het is belangrijk om te weten dat je belasting moet betalen over de transitievergoeding. Wanneer je een berekening gemaakt hebt, dan is de uitkomst een bruto bedrag. Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Nadat de werkgever op de bruto transitiever­goeding loonbelasting en premies volksverzekeringen heeft ingehouden, dan kan de netto transitievergoeding aan jou worden uitgekeerd.

Omdat de transitievergoeding een bijzondere beloning is, moet je hierover 52% belasting betalen. Bedenk dan ook, dat wanneer je een jurist arbeidsrecht in de arm neemt, deze persoon tussen de 8 uur en 12 uur werk voor jou gaat verrichten. Je houdt dus maar zeer weinig over van jouw netto transitievergoeding wanneer je een jurist arbeidsrecht inhuurt. Reden te meer om na te denken over ons voorstel.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten

Je werkgever kan een tweetal kosten inhouden op jouw transitievergoeding. Deze kosten zijn transitie- en inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten die worden gemaakt door jouw werkgever, voor activiteiten en inspanningen die hij levert bij jouw ontslag of niet voortzetten van de arbeidsrelatie, om jou weer zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Die activiteiten en inspanningen moeten het doel hebben en op gericht zijn ter voorkoming van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid.

Wat zijn transitiekosten

 • kosten voor bij-/omscholing;
 • kosten voor outplacement;
 • kosten voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.

Een verhelderende uitleg van de bovengenoemde transitiekosten

 • Kosten bijscholing of omscholing

Kosten voor scholing zijn alle kosten die de werkgever voor jou maakt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er zit echter een maar aan deze kosten. De scholing moet echt bedoeld zijn om een andere baan te krijgen bij een andere werkgever. Een gemakkelijk vuistregel is: de werkgever die de scholing betaalt, mag/kan geen gebruikmaken van jouw verbeterde kwaliteiten. Profiteert jouw werkgever van jouw scholing, dan zijn het geen scholingskosten die jouw werkgever kan aftrekken van jouw transitievergoeding. Verder moet jouw werkgever vóórdat de scholing begint, je schriftelijk aangeven, dat hij deze kosten gaat aftrekken van de transitievergoeding.

 • Kosten voor outplacement

Dit zijn kosten die de werkgever maakt om voor jou een nieuwe baan te zoeken. Een werkgever kan hiervoor een bureau inhuren om je aan werk te helpen. Deze kosten mogen van de transitievergoeding afgetrokken worden. Verder moet jouw werkgever vóórdat de outplacement plaatsvind, je schriftelijk aangeven, dat hij deze kosten gaat aftrekken van de transitievergoeding.

Onze ervaring leerde ons het volgende. Uitzendkrachten stappen vaak zelf over naar een ander uitzendbureau om aan de slag te blijven. In de uitzend- / outplacementbranche is het gebruikelijk dat je een bericht van jouw intercedent, rayonmanager of casemanager krijgt wanneer je een baan gevonden hebt. Daar wordt vaak in vermeld, dat zij blij zijn dat zij jou nog aan een andere baan hebben kunnen helpen. En vervolgens wensen zij jou heel veel succes met je nieuwe baan. Met dit bericht wordt de suggestie gewekt, dat zij jou aan een baan hebben geholpen. Zij gaan hiervoor kosten inrekening brengen. Deze kosten worden op jouw transitievergoeding in mindering gebracht. Is het correct dat zij jou geholpen hebben, dan hoef je niets te doen. Is het niet correct dan moet je reageren en hen duidelijk maken, dat jij niet geholpen bent door hen. Dat scheelt aanzienlijk in je vergoeding. Let dus op wat er geschreven wordt in zo’n afscheidsbrief!

 • Vrijgesteld van werk

Het gaat hierbij om de kosten die jouw werkgever maakt om je vrij te stellen van arbeid voor een periode die langer duurt dat je opzegtermijn. Dit zijn dus niet de loonkosten over een periode van de duur van een normale opzegtermijn. Ook niet de loonkosten van een andere ingehuurde medewerker. Wanneer je een opzegtermijn hebt van twee maanden, dan kan jouw werkgever je drie maanden vrijstellen van arbeid. Jouw werkgever kan vervolgens één maand loon inhouden op je transitievergoeding. De eventuele inhouding is een netto maandloon, niet een bruto maandloon. Verder moet jouw werkgever, vóórdat de vrijstelling van arbeid plaatsvind, je schriftelijk aangeven, dat hij deze loonkosten in mindering brengt van de transitievergoeding. Let goed op wat die kosten zijn. Vraag naar een specificatie van die kosten. Tevens moet je beseffen dat jouw werkgever niet verplicht is om je vrij te stellen van arbeid. Je bent ook niet verplicht om zijn aanbod aan te nemen.

Nogmaals: vóór elke aftrekbare transitiekosten is de regel, dat je een schriftelijke overeenkomst treft met jouw werkgever. Wanneer je schriftelijk akkoord gaat met de gemaakte kosten, dan betaal je deze kosten ook. Ons advies is dan ook:

“Ga niet zomaar akkoord met deze kosten, tenzij je hiermee akkoord bent”.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die door de werkgever tijdens het dienstverband worden gemaakt die gericht zijn op de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Wat zijn inzetbaarheidskosten

 • kosten voor een niet werkgerelateerde cursus;
 • kosten voor een persoonlijke ontwikkelingscursus;
 • kosten voor scholing welke zicht geven op promotie of hogere functie, terwijl de werknemer, op het moment dat hij de cursus wil gaan volgen, geen zicht heeft op een dergelijke functie in het bedrijf van een werkgever.

Voorwaarden:

 • Werkgever en werknemer moeten schriftelijk overeenkomen, dat bepaalde specifieke kosten op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.
 • De kosten dienen gemaakt te zijn door de werkgever. Daarnaast dient de werknemer ook daadwerkelijk gebruik te hebben gemaakt van de voorziening.
 • Loonkosten mogen niet van de transitievergoeding in mindering gebracht worden.
 • De kosten dienen in een redelijke verhouding te staan om de inzetbaarheid te vergroten; de kosten mogen niet buitensporig hoog zijn. Een handige vuistregel is: wat kost de cursus bij andere aanbieders? Wanneer andere aanbieders veel goedkoper zijn, dan is dat het bedrag wat in mindering gebracht mag worden.
 • Tijdsverloop inzetbaarheidskosten: kosten die zijn gemaakt in de periode van 5 jaar voorafgaande de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd (einddatum arbeidsovereenkomst), mogen worden afgetrokken. Er mag schriftelijk zowel een kortere als langere periode afgesproken worden.
Opzeg en of aanzegtermijn einde arbeidsovereenkomst + -

Opzeg- en/of aanzegtermijn

Wanneer jouw werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan dient hij dit op de eerste plaats schriftelijk te doen. De dagtekening en/of ontvangstdatum van de brief is dan bepalend voor de aanvang van de termijn. Antedateren van een brief is een strafbaar feit, nauwelijks te bewijzen, maar zeer gebruikelijk. De poststempel op de envelop is dan doorslaggevend. Ons advies is dan ook: bewaar de envelop!

Wanneer jouw werkgever jouw arbeidsovereenkomst opzegt, dan dient hij zich aan een opzegtermijn te houden. Het kan ook zijn, dat jouw arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt (contract voor bepaalde tijd). Dan dient de werkgever diezelfde periode aan te houden om je schriftelijk mede te delen, dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt.

Wanneer jouw werkgever zich niet aan deze periode houdt, dan dient hij dit financieel te compenseren. In de cao van je bedrijfstak of branche staat hoelang deze opzegtermijn of aanzeg termijn is. Werkt je niet onder een cao, dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

In artikel 7:668 BW staat de termijn van aanzegging wanneer het een arbeidsovereenkomst betreft voor bepaalde tijd.

In artikel 7:672 BW staat de termijn van opzegging wanneer het een arbeidsovereenkomst betreft voor onbepaalde tijd.

Werk je onder een cao dan staat de aanzeg- of opzegtermijn in de cao.

Een voorbeeld van deze financiële compensatie

In je cao staat dat jouw werkgever een opzegtermijn/aanzegtermijn heeft van 1 maand. Wanneer je laatste werkdag 31 juli is, dan moet je daarvan uiterlijk op 30 juni schriftelijk op de hoogte van zijn gesteld. Voor elke dag dat jouw werkgever te laat, is kun je worden gecompenseerd naar rato. Wanneer je op 15 juli schriftelijk op de hoogte bent gesteld van het beëindigen van de arbeidsrelatie, dan is de werkgever 15 dagen te laat.

De wettelijke compensatie is dan: jouw bruto maandsalaris, gedeeld door het aantal dagen van de maand, maal het aantal dagen dat jouw werkgever te laat is. Wanneer je bruto € 2800,- verdient per maand, dan is de compensatie:

€2800 : 31 x 15 = €1355,- (bruto)

Dan zijn er nog twee belangrijke feiten die je moet weten:

 1. Het te laat schriftelijk informeren door jouw werkgever wijzigt niets aan de einddatum van jouw arbeidsovereenkomst.
 2. De compensatie wordt aangemerkt, net als de transitievergoeding, als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Je betaalt dus belasting over dat bedrag.
Welke kosten rekenen wij + -

Eerst de feiten over onze kosten en die van andere aanbieders

Niemand werkt voor niets, wij ook niet. Wij willen graag transparant zijn over de kosten voordat jij je gegevens gaat invullen en gaat berekenen wat jouw vergoeding zou kunnen zijn. Op andere sites en bij andere aanbieders kom je in de meeste gevallen bij een arbeidsrecht juristenkantoor terecht. Deze kantoren rekenen minimaal €165,- per uur. Dit is exclusief 6% kantoorkosten en exclusief 21% btw. Deze kantoren rekenen voor het schrijven van een brief een half uur arbeidskosten. De brief kost je dan:

0,5 uur x €165,- + 6% + 21% = €105,81

Een brief waarin jij jouw werkgever op de hoogte stelt van jouw vordering. Alle andere correspondentie die gaan volgen, tussen jouw raadsman/raadsvrouwe en je werkgever, kost je een veelvoud van dit bedrag. Wij rekenen voor de vorderingsbrief slechts €35,-. En je werkgever correspondeert met jou.

Wat is het verschil?

 • Op de eerste plaats is het schrijven van zo’n brief niet moeilijk wanneer je dit al meerdere keren gedaan hebt;
 • Op de tweede plaats schrijven wij de brief samen met jou;
 • Op de derde plaats zijn wij geen juristen, maar door ervaring deskundig geworden.

Het enige verschil is de prijs die je betaalt. Jij houdt voor eenzelfde brief tenminste €70,- in je portemonnee.

Nadat jij de vorderingsbrief hebt verstuurd naar je werkgever kunnen er twee dingen gebeuren. In het voordeligste geval keert je werkgever na één maand jouw transitievergoeding uit. In het slechtste geval keert je werkgever helemaal niets uit. Dan moet jij een verzoekschrift naar de kantonrechter sturen en daag jij jouw werkgever voor de rechter. Voor het schrijven van een verzoekschrift rekenen wij €200,-.

Je verzoekschrift wordt dan tijdens een rechtszitting behandeld. Je kunt ervoor kiezen om zelf je verzoekschrift toe te lichten bij de kantonrechter. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat je een advocaat neemt. Het is immers een eenvoudige zaak. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om zelf naar de kantonrechter te gaan, dan kun je ons machtigen en gaan wij voor jou naar de kantonrechter. Voor deze machtiging rekenen wij €250,-.

Het eenvoudige aan ons systeem is, dat jij niet aan ons gebonden bent om verdere stappen te ondernemen om je transitievergoeding te verkrijgen. Het staat je vrij om op elk moment over te stappen naar een jurist arbeidsrecht. Heb je meer vertrouwen in een jurist, dat hij/zij een beter verzoekschrift kan schrijven, dan hebben wij daar geen probleem mee. Inhoudelijk is het hetzelfde verzoekschrift. Dat verzoekschrift wordt alleen wat duurder voor je. De jurist rekent voor het schrijven van een verzoekschrift tenminste 3 uur. Dat is:

3 uur x €165,- + 6% + 21% = €634,88

Hetzelfde geldt voor de machtiging. Wanneer jouw jurist zijn kantoor naast de rechtbank heeft, dan heb je geluk. Moet jouw jurist reizen om jouw verzoekschrift toe te lichten bij de rechtbank, dan kan het zijn dat jouw jurist tenminste 4 uur bezig is met jouw zaak. Dat is:

4 uur x €165,- + 6% + 21% = €846,52

Wij rekenen voor een totaalpakket maximaal €485,- (zonder griffiekosten). Wanneer jouw jurist slechts €165,- per uur rekent, dan ben je dus voor hetzelfde pakket €1.587,20 (zonder griffiekosten) kwijt. Rekent jouw jurist een hoger uurtarief dan €165,-, dan kost het je nog meer. Hierbij moet je bedenken hoe hoog jouw netto transitievergoeding is. Het kan zijn dat je meer advocaatkosten hebt dan dat je netto vergoeding ontvangt.

Misschien is ons aanbod helemaal zo slecht nog niet?

De griffiekosten moet je zelf betalen. Wanneer je jouw zaak wint, dan krijg je deze kosten van je werkgever terug.

Onze diensten + -

Voor onze diensten vragen wij een vergoeding

Voor het schrijven van een vorderingsbrief vragen wij een vergoeding van € 35,-. Je kunt het bedrag eenvoudig via Ideal betalen. Wanneer je de betaling afgerond hebt, krijg je een betalingskenmerk. Vul het betalingskenmerk en de datum van betaling in op het aanvraagformulier vorderingsbrief. Je ontvangt dan per omgaande de vorderingsbrief in een pdf-bestand per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

De vergoeding voor een, aan het kantongerecht gerichte, verzoekschrift is € 200,-. Je kunt het bedrag eenvoudig via Ideal betalen. Wanneer je de betaling afgerond hebt, krijg je een betalingskenmerk. Vul het betalingskenmerk en de datum van betaling in op het aanvraagformulier verzoekschrift. Je ontvangt dan per omgaande het verzoekschrift in een pdf-bestand per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

De vergoeding voor een machtiging is € 250,-. Voordat je ons machtigt, hebben wij eerst telefonisch overleg. Wij gaan je bellen op een moment dat het jou ook uitkomt. Dat kan ook ’s avonds. Wij kunnen je dan direct vertellen of wij in de gelegenheid zijn om jou te vertegenwoordigen op de zitting. Nadat wij onze afspraak schriftelijk hebben bevestigd, ben je ons pas de vergoeding verschuldigd. Ook deze betaling gaat via Ideal. Wanneer je de betaling afgerond hebt, krijg je een betalingskenmerk. Vul het betalingskenmerk en de datum van betaling in op het machtiging zitting. Je ontvangt dan per omgaande de machtiging in een pdf-bestand per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. In de e-mail staat ook omschreven wie je machtigt en wat je met de machtiging moet doen. Zodra wij de machtiging ondertekend retour ontvangen hebben, zullen wij ons vervoegen bij het kantonrecht van het arrondissement waar jouw werkgever statutair gevestigd is.

Noot: Wanneer je ons gemachtigd hebt en je hebt € 250,- betaald, dan kan het zijn dat jouw werkgever jouw transitievergoeding alsnog uitkeert, nog voordat de zitting daadwerkelijk plaatsvindt. Gaan wij niet naar de zitting, dan storten wij die € 250,- binnen 2 weken terug naar jou.

Wanneer jouw werkgever jouw transitievergoeding uitgekeerd heeft voor de zittingsdatum, dan moet je de rechtbank schriftelijk in kennis stellen van dat feit. Je hebt dan geen geschil meer met je werkgever. Het in kennis stellen van de rechtbank kun je zelf doen of je geeft ons de opdracht om dat te doen. Wij vragen voor deze brief een vergoeding van € 25,-. Deze vergoeding wordt dan verrekend met de terug te betalen vergoeding van de machtiging. Je ontvangt dan per omgaande de intrekkingsbrief in een pdf-bestand per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

Wat doen wij verder met jouw gegevens

De wet bescherming persoonsgegevens geldt ook voor ons. Wij willen echter de verantwoordelijkheid niet dragen voor het bewaren van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij geen persoonsgegevens bewaren van jou. Je krijgt daarom geen vervelende e-mails, enquêtes of tevredenheidsonderzoeken van ons. Het enige wat wij wel van jou verzamelen, is de branche waarin jij werkt. Hiermee willen wij publiekelijk aangegeven welke branche er het slechtst omgaat met zijn personeel. Je bent dus volledig anoniem, slechts een turfje op the board of shame van werkgevers.

Arbeidsovereenkomst check + -

Weet wat er in jouw arbeidsovereenkomst staat!

Heb je een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen en weet je eigenlijk niet wat de gevolgen zijn van de verplichtingen die je aangaat? Laat ons dat dan gewoon even uitleggen. Wanneer je weet wat je rechten en plichten zijn, dan weet je wat je accepteert.

Wij benoemen de voor- en nadelen van de bepalingen die in jouw overeenkomst staan.

Onze uitleg geeft jou keuzes;

 • Dan kun jezelf bepalen wat je niet wilt.
 • Dan kun je daar nog over onderhandelen met je werkgever.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet perse in het voordeel van de werknemer. Eerder in het nadeel.

Daarom hebben wij onze service uitgebreid. Wat kunnen wij jou bieden?

 • Wij bestuderen de aangeboden arbeidsovereenkomst,
 • Wij geven jou een onderbouwt schriftelijk advies,
 • Wij benoemen zaken waar je niet of nog niet aan gedacht hebt, die voor jou van belang zijn om tot een overwogen beslissing te komen.

De vergoeding voor het bestuderen en adviseren van jouw arbeidsovereenkomst is €60,50-.

Vaststellingsovereenkomst check + -

De afgelopen tijd viel het ons op dat er heel veel vragen zijn over vaststellingsovereenkomsten. Kennelijk bieden werkgevers vaker de werknemer een bod aan om uit elkaar te gaan met een financiële compensatie. Opvallend is dat het bod van de werkgever altijd laag en onredelijk is en zeker niet in verhouding staat tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst.

Daarom hebben wij onze service uitgebreid. Wat kunnen wij jou bieden?

 • Wij bestuderen de aangeboden overeenkomst,
 • Wij geven jou een onderbouwt schriftelijk advies,
 • Wij benoemen zaken waar je niet of nog niet aan gedacht hebt, die voor jou van belang zijn om tot een overwogen beslissing te komen.

De vergoeding voor het bestuderen en adviseren van jouw vaststellingsovereenkomst is €121,-.

BETAALBAAR JE RECHT HALEN DAT KAN NU!

BESTEL JE AANVRAAGFORMULIER.

Zodra we het bedrag ontvangen hebben, wordt uw brief binnen 24 uur opgestuurd.

 • VORDERINGSBRIEF
 • 50 /p/st
  • AANVRAAGFORMULIER VORDERINGSBRIEF TRANSITIEVERGOEDING
 • VERZOEKSCHRIFT
 • 200 /p/st
  • AANVRAAGFORMULIER VERZOEKSCHRIFT KANTONGERECHT
 • INTREKKINGSBRIEF
 • 35 /p/st
  • AANVRAAGFORMULIER INTREKKINGSBRIEF
 • ZITTINGSDAG
 • 250 /p
 • DE CLIENT MACHTIGT ONS VOOR DE ZITTINGSDAG